BMRA Algemene Voorwaarden

BMRA Algemene Voorwaarden


Klachtenregeling
Al onze contacten, uitingen en activiteiten zijn gericht op een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Voor die gevallen waarin we daar in de ogen van onze opdrachtgevers of andere betrokkenen niet in slagen, kent ons kantoor een klachtenregeling, conform artikel 32 van de verordening accountantsorganisaties.
 
Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, onze dienstverlening of welk aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen zijn voor ons heel belangrijk en worden zeer serieus genomen. U kunt zich hiervoor wenden tot de heer Winfred Merkus, partner van Boonzaaijer & Merus Registeraccountants. De klacht kan gemaild worden naar winfred@bmaccountants.nl. Het tweede aanspreekpunt binnen ons kantoor is de heer Gerrit Boonzaaijer, partner, gerrit@bmaccountants.nl. U kunt ook telefonisch contact met een van beiden opnemen.
Algemene voorwaarden
 
Download onze algemene voorwaarden (PDF, 104 kB)
 

Download hier onze klokkenluidersregeling:

Klokkenluidersregeling