Registeraccountant

Registeraccountant

Voor de wettelijk verplichte accountantscontrole kun u terecht bij Boonzaaijer & Merkus Registeraccountants


RegisteraccountantBoonzaaijer&Merkus_DB(72dpi)-26

Boonzaaijer & Merkus Registeraccountants B.V. is een aan Boonzaaijer & Merkus Accountants & Adviseurs gelieerde vennootschap, die gespecialiseerd is in het uitvoeren van wettelijke controle-opdrachten. Zij heeft daarvoor een vergunning van de AFM. De registeraccountant heeft de wettelijke bevoegdheid om een controleverklaring af te geven over de getrouwheid van een jaarrekening. Boonzaaijer & Merkus Registeraccountants B.V. geeft betrouwbaar, vakkundige en onafhankelijk service en advies.

Wilt u weten of uw onderneming onder deze wettelijke verplichting valt?
 
Raadpleeg titel 9 van het Burgerlijk Wetboek 2 (BW2) of neem contact met ons op.
 
Boonzaaijer & Merkus Registeraccountants B.V.
Soestdijkseweg Zuid 276
3721 AK Bilthoven
T: 030 - 228 81 26
E: info@bmaccountants.nl
 
Algemene voorwaarden / klachtenregeling