Samenstellen Jaarrekening

Samenstellen Jaarrekening


Boonzaaijer & Merkus verzorgt het samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen en het opmaken van de deponeringsstukken, zowel voor bedrijven als voor verenigingen en stichtingen. Daarbij dienen de deponeringsstukken te voldoen aan de minimumeisen.