Bel ons direct (030 228 16 58)

Klachtenregeling

Klachtenregeling


Klachtenregeling

Al onze contacten, uitingen en activiteiten zijn gericht op een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Voor die gevallen waarin onze dienstverlening in de ogen van onze opdrachtgevers of andere betrokkenen beneden de maat is, kent ons kantoor een klachtenregeling, conform artikel 32 van de verordening accountantsorganisaties.

Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, onze dienstverlening of welk aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen zijn voor ons heel belangrijk en worden zeer serieus genomen. U kunt zich hiervoor wenden tot de heer Gerrit Boonzaaijer (gerrit@bmaccountants.nl), partner van Boonzaaijer & Merkus. Het tweede aanspreekpunt binnen ons kantoor is Johan Koorn, partner, (johan@bmaccountants.nl). U kunt ook telefonisch contact met een van beiden opnemen.

Download hier onze klokkenluidersregeling:

Klokkenluidersregeling